BaseItemIndex

PivotField.BaseItemIndex property

Representerar artikeln i basfältet för en anpassad beräkning. Gäller endast för datafält.

public int BaseItemIndex { get; set; }

Se även