PivotFieldCollection

PivotFieldCollection class

Representerar en samling av alla PivotField-objekt i pivottabellens specifika PivotFields-typ.

public class PivotFieldCollection : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet pivotfält.
Item { get; } Hämtar PivotField-objektet vid det specifika indexet. (2 indexers)
Type { get; } Hämtar PivotFields-typen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(PivotField) Lägger till ett PivotField-objekt till den specifika typen PivotFields.
AddByBaseIndex(int) Lägger till ett PivotField-objekt till den specifika typen PivotFields.
Clear() rensa alla fält i PivotFieldCollection
GetEnumerator() Får en uppräkning över elementen i denna samling i rätt ordning.

Se även