PivotFieldDataDisplayFormat

PivotFieldDataDisplayFormat enumeration

Representerar datavisningsformat i pivottabellens datafält.

public enum PivotFieldDataDisplayFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Representerar normalt visningsformat.
DifferenceFrom 1 Representerar skillnad från visningsformat.
PercentageOf 2 Representerar procentandelen av visningsformatet.
PercentageDifferenceFrom 3 Representerar procentuell skillnad från visningsformat.
RunningTotalIn 4 Representerar löpande total i visningsformat.
PercentageOfRow 5 Representerar procentandelen av radvisningsformat.
PercentageOfColumn 6 Representerar procentandelen av kolumnvisningsformatet.
PercentageOfTotal 7 Representerar procentandelen av det totala visningsformatet.
Index 8 Representerar indexvisningsformat.
PercentageOfParentRowTotal 9 Representerar procentandelen av det totala visningsformatet för överordnad rad.
PercentageOfParentColumnTotal 10 Representerar procentandelen av det totala visningsformatet för överordnad kolumn.
PercentageOfParentTotal 11 Representerar procentandelen av det totala överordnade visningsformatet.
PercentageOfRunningTotalIn 12 Representerar procentandel av löpande totalsumma i visningsformat.
RankSmallestToLargest 13 Representerar minsta till största visningsformat.
RankLargestToSmallest 14 Representerar största till minsta visningsformat.

Se även