PivotFieldSubtotalType

PivotFieldSubtotalType enumeration

Sammanfattningsbeskrivning för PivotFieldSubtotalType.

public enum PivotFieldSubtotalType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Representerar ingen subtotaltyp.
Automatic 1 Representerar automatisk delsummatyp.
Sum 2 Representerar summa subtotal typ.
Count 4 Representerar Count subtotal typ.
Average 8 Representerar genomsnittlig delsummatyp.
Max 16 Representerar Max subtotal typ.
Min 32 Representerar Min subtotal typ.
Product 64 Representerar produktsubtotaltyp.
CountNums 128 Representerar Count Nums subtotaltyp.
Stdev 256 Representerar Stdev subtotal typ.
Stdevp 512 Representerar Stdevp-subtotaltyp.
Var 1024 Representerar Var subtotal typ.
Varp 2048 Representerar varp subtotal typ.

Se även