PivotGroupByType

PivotGroupByType enumeration

Representerar PivotTable group by type.

public enum PivotGroupByType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
RangeOfValues 0 Presenterar värdeintervall grupp efter typ.
Seconds 1 Presenterar sekunder gruppefter typ.
Minutes 2 Presenterar minuter gruppefter typ.
Hours 3 Presenterar timmar gruppefter typ.
Days 4 Presenterar dagar gruppefter typ.
Months 5 Presenterar månader gruppefter typ.
Quarters 6 Presenterar kvartalsgrupp efter typ.
Years 7 Presenterar år gruppefter typ.

Se även