PivotItem

PivotItem class

Representerar ett objekt i en pivotfältsrapport.

public class PivotItem

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Hämtar indexet för pivotobjektet i pivotfältet
IsHidden { get; set; }Hämtar och ställer in om pivotobjektet är dolt.
IsHideDetail { get; set; }Hämtar och ställer in om pivotobjektet döljer detaljer.
Name { get; }Hämtar namnet på pivotobjektet.
Position { set; }Anger positionsindex i alla PivotItems, inte PivotItems under samma överordnade nod.
PositionInSameParentNode { set; }Ange positionsindex i PivotItems under samma överordnade nod.
Value { get; }Hämtar värdet för pivotobjektet

Metoder

namnBeskrivning
GetDateTimeValue()Hämtar datum- och tidsvärdet för pivotobjektet Om värdet är null returnerar det DateTime.MinValue
GetDoubleValue()Får det dubbla värdet av pivot item Om värdet är null eller inte nummer, kommer det att returnera 0
GetStringValue()Hämtar strängvärdet för pivot item Om värdet är null kommer det att returnera ""
Move(int, bool)Flyttar objektet uppåt eller nedåt

Se även