PivotItemCollection

PivotItemCollection class

Representerar en samling av alla PivotItem-objekt i pivotfältets

public class PivotItemCollection : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet pivotposter.
Item { get; } Hämtar PivotItem-objektet vid det specifika indexet. (2 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
ChangeitemsOrder(int, int) Ändrar beställningarna för de två objekten direkt.
GetEnumerator() Får en uppräkning över elementen i denna samling i rätt ordning.

Se även