PivotItemCollection

PivotItemCollection class

Representerar en samling av alla PivotItem-objekt i pivotfältets

public class PivotItemCollection : IEnumerable

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet pivotposter.
Item { get; }Hämtar PivotItem-objektet vid det specifika indexet. (2 indexers)

Metoder

namnBeskrivning
ChangeitemsOrder(int, int)Ändrar beställningarna för de två objekten direkt.
GetEnumerator()Får en uppräkning över elementen i denna samling i rätt ordning.

Se även