GetEnumerator

PivotItemCollection.GetEnumerator method

Får en uppräkning över elementen i denna samling i rätt ordning.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

uppräknare

Se även