PivotItemPosition

PivotItemPosition enumeration

Representerar pivottabellens basobjekt Nästa/Föregående/Alla position i basfältet .

public enum PivotItemPosition

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Previous 0 Representerar föregående pivotobjekt i pivotfältet.
Next 1 Representerar nästa pivotobjekt i pivotfältet.
Custom 2 Representerar ett pivotobjektindex, som specificerats av Pivot Items, som specificerar ett pivotobjekt i PivotField. bara läsa

Se även