PivotMissingItemLimitType

PivotMissingItemLimitType enumeration

Representerar antalet objekt att behålla per fält.

public enum PivotMissingItemLimitType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Automatic 0 Standardantalet unika objekt per pivotfält tillåtet.
Max 1 Det högsta tillåtna antalet unika objekt per pivotfält (>32 500).
None 2 Inga unika objekt per pivotfält tillåts.

Se även