PivotPageFields

PivotPageFields class

Representerar pivotsidans fältobjekt om pivottabellens datakälla är konsolideringsintervall. Den kan bara innehålla upp till 4 fält.

public class PivotPageFields

Konstruktörer

namnBeskrivning
PivotPageFields()Representerar pivotsidans fältobjekt.

Egenskaper

namnBeskrivning
PageFieldCount { get; }Hämtar antalet sidfält.

Metoder

namnBeskrivning
AddIdentify(int, int[])Anger vilken objektetikett i varje sidfält som ska användas för att identifiera dataintervallet. pageItemIndex.Length måste vara lika med PageFieldCount, så lägg till sidfältet först.
AddPageField(string[])Lägger till ett sidfält.

Se även