PivotPageFields

PivotPageFields class

Representerar pivotsidans fältobjekt om pivottabellens datakälla är konsolideringsintervall. Den kan bara innehålla upp till 4 fält.

public class PivotPageFields

Konstruktörer

namn Beskrivning
PivotPageFields() Representerar pivotsidans fältobjekt.

Egenskaper

namn Beskrivning
PageFieldCount { get; } Hämtar antalet sidfält.

Metoder

namn Beskrivning
AddIdentify(int, int[]) Anger vilken objektetikett i varje sidfält som ska användas för att identifiera dataintervallet. pageItemIndex.Length måste vara lika med PageFieldCount, så lägg till sidfältet först.
AddPageField(string[]) Lägger till ett sidfält.

Se även