PivotTableAutoFormatType

PivotTableAutoFormatType enumeration

Representerar automatisk formattyp för pivottabell.

public enum PivotTableAutoFormatType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Representerar ingen formattyp.
Classic 1 Representerar klassisk autoformattyp.
Report1 2 Representerar formattypen Rapport1.
Report2 3 Representerar formattypen Rapport2.
Report3 4 Representerar formattypen Rapport3.
Report4 5 Representerar formattypen Rapport4.
Report5 6 Representerar formattypen Rapport5.
Report6 7 Representerar formattypen Rapport6.
Report7 8 Representerar formattypen Rapport7.
Report8 9 Representerar formattypen Rapport8.
Report9 10 Representerar formattypen Rapport9.
Report10 11 Representerar formattypen Rapport10.
Table1 12 Representerar formattypen Tabell1.
Table2 13 Representerar formattypen Tabell2.
Table3 14 Representerar formattypen Tabell3.
Table4 15 Representerar formattypen Tabell4.
Table5 16 Representerar formattypen Tabell5.
Table6 17 Representerar tabell6 formattyp.
Table7 18 Representerar formattypen Tabell7.
Table8 19 Representerar formattypen Tabell8.
Table9 20 Representerar formattypen Tabell9.
Table10 21 Representerar formattypen Tabell10.

Se även