Add

Add(string, string, string)

Lägger till en ny PivotTable-cache till en PivotCaches-samling.

public int Add(string sourceData, string destCellName, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String Data för den nya PivotTable-cachen.
destCellName String Cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda cacheindexet.

Se även


Add(string, string, string, bool)

Lägger till en ny PivotTable-cache till en PivotCaches-samling.

public int Add(string sourceData, string destCellName, string tableName, bool useSameSource)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String Data för den nya PivotTable-cachen.
destCellName String Cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.
useSameSource Boolean Indikerar om samma datakälla används när en annan befintlig pivottabell har använt denna datakälla. Om egenskapen är true kommer den att spara minne.

Returvärde

Det nya tillagda cacheindexet.

Se även


Add(string, int, int, string)

Lägger till en ny PivotTable-cache till en PivotCaches-samling.

public int Add(string sourceData, int row, int column, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String Datacellintervallet för den nya pivottabellen.Exempel: Blad1!A1:C8
row Int32 Radindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
column Int32 Kolumnindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda cacheindexet.

Se även


Add(string, int, int, string, bool)

Lägger till en ny PivotTable-cache till en PivotCaches-samling.

public int Add(string sourceData, int row, int column, string tableName, bool useSameSource)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String Datacellintervallet för den nya pivottabellen.Exempel: Blad1!A1:C8
row Int32 Radindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
column Int32 Kolumnindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.
useSameSource Boolean Indikerar om samma datakälla används när en annan befintlig pivottabell har använt denna datakälla. Om egenskapen är true kommer den att spara minne.

Returvärde

Det nya tillagda cacheindexet.

Se även


Add(PivotTable, string, string)

Lägger till ett nytt pivottabellobjekt till samlingen från en annan pivottabell.

public int Add(PivotTable pivotTable, string destCellName, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
pivotTable PivotTable Källpivottabellen.
destCellName String Cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda pivottabellindexet.

Se även


Add(PivotTable, int, int, string)

Lägger till ett nytt pivottabellobjekt till samlingen från en annan pivottabell.

public int Add(PivotTable pivotTable, int row, int column, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
pivotTable PivotTable Källpivottabellen.
row Int32 Radindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
column Int32 Kolumnindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda pivottabellindexet.

Se även


Add(string[], bool, PivotPageFields, string, string)

Lägger till ett nytt pivottabellobjekt till samlingen med flera konsolideringsintervall som datakälla.

public int Add(string[] sourceData, bool isAutoPage, PivotPageFields pageFields, 
    string destCellName, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String[] De flera konsolideringsintervallen, som {“Sheet1!A1:C8”,“Sheet2!A1:B8”}
isAutoPage Boolean Huruvida automatiskt skapa ett enda sidfält. Om sant, kommer följande param pageFields att ignoreras.
pageFields PivotPageFields Pivotsidans fältobjekt.
destCellName String destCellName Namnet på den nya pivottabellsrapporten.
tableName String namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda pivottabellindexet.

Se även


Add(string[], bool, PivotPageFields, int, int, string)

Lägger till ett nytt pivottabellobjekt till samlingen med flera konsolideringsintervall som datakälla.

public int Add(string[] sourceData, bool isAutoPage, PivotPageFields pageFields, int row, 
    int column, string tableName)
Parameter Typ Beskrivning
sourceData String[] De flera konsolideringsintervallen, som {“Sheet1!A1:C8”,“Sheet2!A1:B8”}
isAutoPage Boolean Huruvida automatiskt skapa ett enda sidfält. Om sant, kommer följande param pageFields att ignoreras
pageFields PivotPageFields Pivotsidans fältobjekt.
row Int32 Radindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
column Int32 Kolumnindex för cellen i det övre vänstra hörnet av pivottabellrapportens målområde.
tableName String Namnet på den nya pivottabellsrapporten.

Returvärde

Det nya tillagda pivottabellindexet.

Se även