RemoveAt

RemoveAt(int)

Tar bort pivottabellen vid det angivna indexet och tar bort pivottabellens data

public void RemoveAt(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 positionsindexet i pivottabellsamlingen

Se även


RemoveAt(int, bool)

Tar bort pivottabellen vid det angivna index

public void RemoveAt(int index, bool keepData)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 positionsindexet i pivottabellsamlingen
keepData Boolean Om pivottabelldata ska behållas

Se även