SxRng

SxRng class

Representerar gruppintervall i ett pivotfält.

public class SxRng

Egenskaper

namn Beskrivning
By { get; } Representerar intervallobjektet för gruppintervallet.
End { get; } Representerar slutobjektet för gruppintervallet.
GroupByTypes { get; } Representerar grupptypen för gruppintervallet. rangeofvalue Sekunder Minuter Timmar Dagar Månader Kvartals Years
IsAutoEnd { get; } Anger ett booleskt värde som indikerar om programmet kommer att använda källdata för att ställa in slutintervallsvärdet.
IsAutoStart { get; } Anger ett booleskt värde som anger om applikationen kommer att använda källdata för att ställa in startintervallsvärdet.
Start { get; } Representerar startobjektet för gruppintervallet.

Se även