SxRng

SxRng class

Representerar gruppintervall i ett pivotfält.

public class SxRng

Egenskaper

namnBeskrivning
By { get; }Representerar intervallobjektet för gruppintervallet.
End { get; }Representerar slutobjektet för gruppintervallet.
GroupByTypes { get; }Representerar grupptypen för gruppintervallet. rangeofvalue Sekunder Minuter Timmar Dagar Månader Kvartals Years
IsAutoEnd { get; }Anger ett booleskt värde som indikerar om programmet kommer att använda källdata för att ställa in slutintervallsvärdet.
IsAutoStart { get; }Anger ett booleskt värde som anger om applikationen kommer att använda källdata för att ställa in startintervallsvärdet.
Start { get; }Representerar startobjektet för gruppintervallet.

Se även