Aspose.Cells.Properties

Innehåller alla klasser av dokumentegenskaper.

Klasser

KlassBeskrivning
BuiltInDocumentPropertyCollectionEn samling inbyggda dokumentegenskaper.
ContentTypePropertyRepresenterar identifierarinformation.
ContentTypePropertyCollectionEn samling avContentTypeProperty objekt som representerar ytterligare information.
CustomDocumentPropertyCollectionEn samling anpassade dokumentegenskaper.
CustomPropertyRepresenterar identifierarinformation.
CustomPropertyCollectionEn samling avCustomProperty objekt som representerar ytterligare information.
DocumentPropertyRepresenterar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.
DocumentPropertyCollectionBasklass förBuiltInDocumentPropertyCollection ochCustomDocumentPropertyCollection samlingar.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PropertyTypeAnger datatyp för en dokumentegenskap.