Aspose.Cells.Properties

Innehåller alla klasser av dokumentegenskaper.

Klasser

Klass Beskrivning
BuiltInDocumentPropertyCollection En samling inbyggda dokumentegenskaper.
ContentTypeProperty Representerar identifierarinformation.
ContentTypePropertyCollection En samling avContentTypeProperty objekt som representerar ytterligare information.
CustomDocumentPropertyCollection En samling anpassade dokumentegenskaper.
CustomProperty Representerar identifierarinformation.
CustomPropertyCollection En samling avCustomProperty objekt som representerar ytterligare information.
DocumentProperty Representerar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.
DocumentPropertyCollection Basklass förBuiltInDocumentPropertyCollection ochCustomDocumentPropertyCollection samlingar.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PropertyType Anger datatyp för en dokumentegenskap.