CreatedTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.CreatedTime property

Hämtar eller ställer in datum då dokumentet skapades i lokal tidszon.

public DateTime CreatedTime { get; set; }

Anmärkningar

Aspose.Cells uppdaterar inte den här egenskapen när du ändrar dokumentet.

Se även