CreatedUniversalTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.CreatedUniversalTime property

Hämtar eller ställer in den universella tiden för dokumentskapandet.

public DateTime CreatedUniversalTime { get; set; }

Anmärkningar

Aspose.Cells uppdaterar inte den här egenskapen när du ändrar dokumentet.

Se även