Item

BuiltInDocumentPropertyCollection indexer

Returnerar enDocumentProperty objekt efter egenskapens namn.

public override DocumentProperty this[string name] { get; }
Parameter Beskrivning
name Det skiftlägesokänsliga namnet på egendomen som ska hämtas.

Anmärkningar

Strängnamnen på egenskaperna motsvarar namnen på de typd egenskaper som är tillgängliga frånBuiltInDocumentPropertyCollection.

Om du begär en egenskap som inte finns i dokumentet, men fastighetens namn erkänns som ett giltigt inbyggt namn, kommer en nyDocumentProperty skapas, läggs till i samlingen och returneras. Den nyskapade egenskapen tilldelas ett standardvärde (tom sträng, noll, false eller DateTime.MinValue beroende på typen för den inbyggda egenskapen).

Om du begär en egenskap som inte finns i dokumentet och namnet inte känns igen som ett inbyggt namn, returneras en null.

Se även