Keywords

BuiltInDocumentPropertyCollection.Keywords property

Hämtar eller ställer in dokumentets nyckelord.

public string Keywords { get; set; }

Se även