LastPrinted

BuiltInDocumentPropertyCollection.LastPrinted property

Hämtar eller ställer in datumet när dokumentet senast skrevs ut i lokal tidszon.

public DateTime LastPrinted { get; set; }

Anmärkningar

Om dokumentet aldrig skrevs ut kommer den här egenskapen att returnera DateTime.MinValue.

Aspose.Cells uppdaterar inte den här egenskapen när du ändrar dokumentet.

Se även