LastPrintedUniversalTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.LastPrintedUniversalTime property

Hämtar eller ställer in den universella tiden när dokumentet senast skrevs ut.

public DateTime LastPrintedUniversalTime { get; set; }

Se även