LinksUpToDate

BuiltInDocumentPropertyCollection.LinksUpToDate property

Indikerar om hyperlänkar i ett dokument är uppdaterade.

public bool LinksUpToDate { get; set; }

Se även