Version

BuiltInDocumentPropertyCollection.Version property

Representerar versionsnumret för programmet som skapade dokumentet.

public string Version { get; set; }

Anmärkningar

Formatet är “00.0000”, till exempel: 12.0000

Se även