ContentTypeProperty

ContentTypeProperty class

Representerar identifierarinformation.

public class ContentTypeProperty

Egenskaper

namnBeskrivning
IsNillable { get; set; }Indikerar om värdet kan vara tomt.
Name { get; set; }Returnerar eller anger namnet på objektet.
Type { get; set; }Hämtar och ställer in typ av egenskap.
Value { get; set; }Returnerar eller ställer in värdet för innehållstypsegenskapen.

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
//Lägg till en ny egenskap.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text");
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Lägg till en ny egenskap.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text")
'Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även