Value

ContentTypeProperty.Value property

Returnerar eller ställer in värdet för innehållstypsegenskapen.

public string Value { get; set; }

Se även