ContentTypePropertyCollection

ContentTypePropertyCollection class

En samling avContentTypeProperty objekt som representerar ytterligare information.

public class ContentTypePropertyCollection : CollectionBase<ContentTypeProperty>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar egenskapstypen för innehåll av det specifika indexet. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(string, string)Lägger till egenskapsinformation om innehållstyp.
Add(string, string, string)Lägger till egenskapsinformation om innehållstyp.
BinarySearch(ContentTypeProperty)
BinarySearch(ContentTypeProperty, IComparer<ContentTypeProperty>)
BinarySearch(int, int, ContentTypeProperty, IComparer<ContentTypeProperty>)
Clear()
Contains(ContentTypeProperty)
CopyTo(ContentTypeProperty[])
CopyTo(ContentTypeProperty[], int)
CopyTo(int, ContentTypeProperty[], int, int)
Exists(Predicate<ContentTypeProperty>)
Find(Predicate<ContentTypeProperty>)
FindAll(Predicate<ContentTypeProperty>)
FindIndex(Predicate<ContentTypeProperty>)
FindIndex(int, Predicate<ContentTypeProperty>)
FindIndex(int, int, Predicate<ContentTypeProperty>)
FindLast(Predicate<ContentTypeProperty>)
FindLastIndex(Predicate<ContentTypeProperty>)
FindLastIndex(int, Predicate<ContentTypeProperty>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<ContentTypeProperty>)
GetEnumerator()
IndexOf(ContentTypeProperty)
IndexOf(ContentTypeProperty, int)
IndexOf(ContentTypeProperty, int, int)
LastIndexOf(ContentTypeProperty)
LastIndexOf(ContentTypeProperty, int)
LastIndexOf(ContentTypeProperty, int, int)
RemoveAt(int)

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
//Lägg till en ny egenskap.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text");
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Lägg till en ny egenskap.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text")
'Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även