Add

Add(string, string)

Skapar en ny anpassad dokumentegenskap för PropertyType.String datatyp.

public DocumentProperty Add(string name, string value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueStringFastighetens värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, int)

Skapar en ny anpassad dokumentegenskap för PropertyType.Number datatyp.

public DocumentProperty Add(string name, int value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueInt32Fastighetens värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, DateTime)

Skapar en ny anpassad dokumentegenskap för PropertyType.DateTime datatyp.

public DocumentProperty Add(string name, DateTime value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueDateTimeFastighetens värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, bool)

Skapar en ny anpassad dokumentegenskap för PropertyType.Boolean datatyp.

public DocumentProperty Add(string name, bool value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueBooleanFastighetens värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, double)

Skapar en ny anpassad dokumentegenskap för PropertyType.Float datatyp.

public DocumentProperty Add(string name, double value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueDoubleFastighetens värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även