CustomProperty

CustomProperty class

Representerar identifierarinformation.

public class CustomProperty

Konstruktörer

namn Beskrivning
CustomProperty() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; set; } Returnerar eller anger namnet på objektet.
Value { get; set; } Returnerar eller ställer in värdet för den anpassade egenskapen.

Se även