CustomProperty

CustomProperty class

Representerar identifierarinformation.

public class CustomProperty

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomProperty()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; set; }Returnerar eller anger namnet på objektet.
Value { get; set; }Returnerar eller ställer in värdet för den anpassade egenskapen.

Se även