Value

CustomProperty.Value property

Returnerar eller ställer in värdet för den anpassade egenskapen.

public string Value { get; set; }

Se även