CustomPropertyCollection

CustomPropertyCollection class

En samling avCustomProperty objekt som representerar ytterligare information.

public class CustomPropertyCollection : CollectionBase<CustomProperty>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar den anpassade egenskapen av det specifika indexet. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(string, string)Lägger till anpassad egenskapsinformation.
BinarySearch(CustomProperty)
BinarySearch(CustomProperty, IComparer<CustomProperty>)
BinarySearch(int, int, CustomProperty, IComparer<CustomProperty>)
Clear()
Contains(CustomProperty)
CopyTo(CustomProperty[])
CopyTo(CustomProperty[], int)
CopyTo(int, CustomProperty[], int, int)
Exists(Predicate<CustomProperty>)
Find(Predicate<CustomProperty>)
FindAll(Predicate<CustomProperty>)
FindIndex(Predicate<CustomProperty>)
FindIndex(int, Predicate<CustomProperty>)
FindIndex(int, int, Predicate<CustomProperty>)
FindLast(Predicate<CustomProperty>)
FindLastIndex(Predicate<CustomProperty>)
FindLastIndex(int, Predicate<CustomProperty>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<CustomProperty>)
GetEnumerator()
IndexOf(CustomProperty)
IndexOf(CustomProperty, int)
IndexOf(CustomProperty, int, int)
LastIndexOf(CustomProperty)
LastIndexOf(CustomProperty, int)
LastIndexOf(CustomProperty, int, int)
RemoveAt(int)

Se även