DocumentProperty

DocumentProperty class

Representerar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.

public class DocumentProperty

Egenskaper

namnBeskrivning
IsGeneratedName { get; }Returnerar sant om den här egenskapen inte har ett namn i OLE2-lagringen och ett unikt namn genererades endast för det offentliga API:et.
IsLinkedToContent { get; }Indikerar om den här egenskapen är länkad till content
Name { get; }Returnerar namnet på egenskapen.
Source { get; }Den länkade innehållskällan.
Type { get; }Hämtar datatypen för egenskapen.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in värdet på egenskapen.

Metoder

namnBeskrivning
ToBool()Returnerar egenskapsvärdet som bool.
ToDateTime()Returnerar egenskapsvärdet som DateTime i lokal tidszon.
ToDouble()Returnerar egenskapsvärdet som dubbelt.
ToInt()Returnerar egenskapsvärdet som heltal.
override ToString()Returnerar egenskapsvärdet som en sträng.

Exempel


[C#]

//Instantiera ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook("book1.xls");
 
//Hämta en lista över alla anpassade dokumentegenskaper för Excel-filen
DocumentPropertyCollection customProperties = workbook.Worksheets.CustomDocumentProperties;
 
//Åtkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsindexet
DocumentProperty customProperty1 = customProperties[3];
 
//Åtkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsnamnet
DocumentProperty customProperty2 = customProperties["Owner"];

[VB.NET]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook("book1.xls")
 
'Hämta en lista över alla anpassade dokumentegenskaper för Excel-filen
Dim customProperties As DocumentPropertyCollection = workbook.Worksheets.CustomDocumentProperties
 
tkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsindexet
Dim customProperty1 As DocumentProperty = customProperties(3)
 
tkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsnamnet
Dim customProperty2 As DocumentProperty = customProperties("Owner")

Se även