IsGeneratedName

DocumentProperty.IsGeneratedName property

Returnerar sant om den här egenskapen inte har ett namn i OLE2-lagringen och ett unikt namn genererades endast för det offentliga API:et.

public bool IsGeneratedName { get; }

Se även