Source

DocumentProperty.Source property

Den länkade innehållskällan.

public string Source { get; }

Se även