ToBool

DocumentProperty.ToBool method

Returnerar egenskapsvärdet som bool.

public bool ToBool()

Anmärkningar

Kastar ett undantag om egenskapstypen inte är PropertyType.Boolean.

Se även