ToString

DocumentProperty.ToString method

Returnerar egenskapsvärdet som en sträng.

public override string ToString()

Anmärkningar

Konverterar en talegenskap med Object.ToString(). Konverterar en boolesk egenskap till “Y” eller “N”. Konverterar en datumegenskap till en kort datumsträng.

Se även