Value

DocumentProperty.Value property

Hämtar eller ställer in värdet på egenskapen.

public object Value { get; set; }

Se även