Clear

DocumentPropertyCollection.Clear method

Tar bort alla egenskaper från samlingen.

public void Clear()

Se även