Contains

DocumentPropertyCollection.Contains method

Returnerar sant om en egenskap med det angivna namnet finns i samlingen.

public bool Contains(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Egendomens namn som inte är skiftlägeskänsligt.

Returvärde

Sant om egendomen finns i samlingen; falskt annars.

Se även