IndexOf

DocumentPropertyCollection.IndexOf method

Hämtar indexet för en egenskap efter namn.

public int IndexOf(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Egendomens namn som inte är skiftlägeskänsligt.

Returvärde

Det nollbaserade indexet. Negativt värde om det inte hittas.

Se även