Item

DocumentPropertyCollection indexer (1 of 2)

Returnerar enDocumentProperty objekt efter egenskapens namn.

public virtual DocumentProperty this[string name] { get; }
ParameterBeskrivning
nameDet skiftlägesokänsliga namnet på egendomen som ska hämtas.

Anmärkningar

Returnerar null om en egenskap med det angivna namnet inte hittas.

Se även


DocumentPropertyCollection indexer (2 of 2)

Returnerar enDocumentPropertyobjekt efter index.

public DocumentProperty this[int index] { get; }
ParameterBeskrivning
indexNollbaserat index förDocumentProperty att hämta.

Se även