Item

DocumentPropertyCollection indexer (1 of 2)

Returnerar enDocumentProperty objekt efter egenskapens namn.

public virtual DocumentProperty this[string name] { get; }
Parameter Beskrivning
name Det skiftlägesokänsliga namnet på egendomen som ska hämtas.

Anmärkningar

Returnerar null om en egenskap med det angivna namnet inte hittas.

Se även


DocumentPropertyCollection indexer (2 of 2)

Returnerar enDocumentPropertyobjekt efter index.

public DocumentProperty this[int index] { get; }
Parameter Beskrivning
index Nollbaserat index förDocumentProperty att hämta.

Se även