Remove

DocumentPropertyCollection.Remove method

Tar bort en egenskap med det angivna namnet från samlingen.

public void Remove(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Egendomens namn som inte är skiftlägeskänsligt.

Se även