PropertyType

PropertyType enumeration

Anger datatyp för en dokumentegenskap.

public enum PropertyType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Boolean0Egenskapen är ett booleskt värde.
DateTime1Egenskapen är ett datum och tid värde.
Double2Egenskapen är ett flytande tal.
Number3Egenskapen är ett heltal.
String4Egenskapen är ett strängvärde.
Blob5Egenskapen är en byte-array.

Se även