PropertyType

PropertyType enumeration

Anger datatyp för en dokumentegenskap.

public enum PropertyType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Boolean 0 Egenskapen är ett booleskt värde.
DateTime 1 Egenskapen är ett datum och tid värde.
Double 2 Egenskapen är ett flytande tal.
Number 3 Egenskapen är ett heltal.
String 4 Egenskapen är ett strängvärde.
Blob 5 Egenskapen är en byte-array.

Se även