Aspose.Cells.QueryTables

Innehåller alla klasser av frågetabell.

Klasser

KlassBeskrivning
DataMashupRepresenterar mashup-data.
PowerQueryFormulaRepresenterar definitionen av kraftfrågeformel.
PowerQueryFormulaCollectionRepresenterar alla kraftfrågeformler i mashup-data.
PowerQueryFormulaFunctionRepresenterar funktionen för strömförfrågan.
PowerQueryFormulaItemRepresenterar objektet i power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaItemCollectionRepresenterar alla objekt i power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaParameterRepresenterar parametern för power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaParameterCollectionRepresenterar