Aspose.Cells.QueryTables

Innehåller alla klasser av frågetabell.

Klasser

Klass Beskrivning
DataMashup Representerar mashup-data.
PowerQueryFormula Representerar definitionen av kraftfrågeformel.
PowerQueryFormulaCollection Representerar alla kraftfrågeformler i mashup-data.
PowerQueryFormulaFunction Representerar funktionen för strömförfrågan.
PowerQueryFormulaItem Representerar objektet i power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaItemCollection Representerar alla objekt i power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaParameter Representerar parametern för power-frågeformeln.
PowerQueryFormulaParameterCollection Representerar