PowerQueryFormula

PowerQueryFormula class

Representerar definitionen av kraftfrågeformel.

public class PowerQueryFormula

Egenskaper

namn Beskrivning
FormulaDefinition { get; } Hämtar definitionen av power-frågeformeln.
Name { get; set; } Hämtar och ställer in namnet på kraftfrågeformeln.
PowerQueryFormulaItems { get; } Hämtar alla objekt med kraftfrågeformel.

Se även