PowerQueryFormulaFunction

PowerQueryFormulaFunction class

Representerar funktionen för strömförfrågan.

public class PowerQueryFormulaFunction : PowerQueryFormula

Egenskaper

namn Beskrivning
F { get; set; } Hämtar och ställer in definitionen av funktion.
FormulaDefinition { get; } Hämtar definitionen av power-frågeformeln.
Name { get; set; } Hämtar och ställer in namnet på kraftfrågeformeln.
PowerQueryFormulaItems { get; } Hämtar alla objekt med kraftfrågeformel.

Se även