Aspose.Cells.Rendering.PdfSecurity

Innehåller alla säkerhetsalternativ för rendering pdf.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfSecurityOptions Inställningar för pdf vid konvertering av excel till pdf, PDF/A tillåter inte säkerhetsinställningar.