PdfSecurityOptions

PdfSecurityOptions class

Inställningar för pdf vid konvertering av excel till pdf, PDF/A tillåter inte säkerhetsinställningar.

public class PdfSecurityOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfSecurityOptions()Konstruktören av PdfSecurityOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
AccessibilityExtractContent { get; set; }Tillstånd att kopiera eller extrahera innehåll (till stöd för tillgänglighet för funktionshindrade användare eller för andra ändamål).
AnnotationsPermission { get; set; }Tillåtelse att kommentera dokumentet.
AssembleDocumentPermission { get; set; }Behörighet att infoga, rotera eller ta bort sidor och skapa bokmärken eller miniatyrbilder även om ModifyDocumentPermission inte är inställt.
ExtractContentPermission { get; set; }Tillstånd att kopiera eller extrahera innehåll.
ExtractContentPermissionObsolete { get; set; }Tillstånd att kopiera eller extrahera innehåll Föråldrat enligt PDF-referens.
FillFormsPermission { get; set; }Behörighet att fylla i formulärfälten.
FullQualityPrintPermission { get; set; }Tillstånd att skriva ut i hög kvalitet.
ModifyDocumentPermission { get; set; }Tillåtelse att ändra pdf-dokument
OwnerPassword { get; set; }Hämtar eller ställer in ägarlösenordet för document
PrintPermission { get; set; }Tillstånd att skriva ut pdf-dokument
UserPassword { get; set; }Hämtar eller ställer in användarlösenordet

Se även