ColorDepth

ColorDepth enumeration

Räknar upp bitdjupstyp för tiff-bild.

public enum ColorDepth

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Standardvärde, ej inställt värde.
Format1bpp 1 1 bit per pixel
Format4bpp 4 4 bitar per pixel
Format8bpp 8 8 bitar per pixel
Format24bpp 24 24 bitar per pixel
Format32bpp 32 32 bitar per pixel

Se även