ColorDepth

ColorDepth enumeration

Räknar upp bitdjupstyp för tiff-bild.

public enum ColorDepth

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Default0Standardvärde, ej inställt värde.
Format1bpp11 bit per pixel
Format4bpp44 bitar per pixel
Format8bpp88 bitar per pixel
Format24bpp2424 bitar per pixel
Format32bpp3232 bitar per pixel

Se även