CommentTitleType

CommentTitleType enumeration

Representerar kommentarstiteltyp vid rendering när kommentaren är inställd att visas i slutet av arket.

public enum CommentTitleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Cell 0 Representerar kommentarens titelcell.
Comment 1 Representerar kommentarens titelkommentar.

Se även