CommentTitleType

CommentTitleType enumeration

Representerar kommentarstiteltyp vid rendering när kommentaren är inställd att visas i slutet av arket.

public enum CommentTitleType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Cell0Representerar kommentarens titelcell.
Comment1Representerar kommentarens titelkommentar.

Se även